Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2016 > sesja 19 strona główna 

sesja 19
 Uchwała nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 13:00:51 Informację zaktualizowano 2016-11-28 13:07:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 13:15:42 Informację zaktualizowano 2016-11-28 13:23:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/173/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 13:39:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 13:50:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 13:52:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 13:59:15 Informację zaktualizowano 2016-11-28 14:11:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 14:14:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w miejscowości Piekary
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 14:17:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w miejscowości Łódź
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 14:21:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/180/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 14:23:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 14:28:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr ewid. 316 obręb Modrze
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 14:33:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/183/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 15:03:00 Informację zaktualizowano 2016-11-28 15:05:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 15:10:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr 178
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 19:12:31 Informację zaktualizowano 2016-11-28 19:13:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr 179
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 19:15:27 Informację zaktualizowano 2016-11-28 19:16:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Załącznik do Uchwały nr 181
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 19:18:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 451/12 oraz części działki o nr ewidencyjnym 448/20 w obrębie geodezyjnym Strykowo, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 11:09:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 11:11:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/187/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 11:14:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 11:18:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 . 
wersja do druku