Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2016 > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Uchwała nr XX/189/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2017 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:20:52 Informację zaktualizowano 2017-01-02 16:21:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/190/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:29:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/191/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:32:35 Informację zaktualizowano 2017-01-02 16:34:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/192/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:39:02 Informację zaktualizowano 2017-01-02 16:40:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/193/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:43:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/194/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:45:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/195/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mirosławki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:48:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/196/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Łódź, gm. Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:51:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/197/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 07:37:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/198/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 07:40:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/199/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Będlewo
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 07:42:27 Informację zaktualizowano 2017-01-03 07:43:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/200/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Dębno
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 07:43:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/201/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Drożdżyce
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 07:55:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/202/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 07:56:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/203/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Łódź
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 07:57:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/204/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Mirosławki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:04:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/205/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Modrze
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:05:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/206/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Piekary
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:07:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/207/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:08:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/208/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Słupia
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:09:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/209/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:10:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/210/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:11:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/211/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Srocko Małe
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:13:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/212/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:15:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/213/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Tomice
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:16:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/214/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:17:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/215/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Twardowo
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:18:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/216/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Witobel
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:19:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/217/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:20:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/218/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Wielkawieś
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:21:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/219/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - sołectwo Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:22:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/220/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - Samorząd Mieszkańców w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:24:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/221/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 08:26:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 . 
wersja do druku