bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 Uchwała nr XIII/126/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:38:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/126/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:50:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/127/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołackiego w 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:36:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/128/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:43:32 Informację zaktualizowano 2016-03-25 07:49:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Strykowskim w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:52:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:58:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 08:01:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 08:03:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2016 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 08:06:35 Informację zaktualizowano 2016-03-25 10:33:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rybojedzko i Tomice na lata 2010 - 2017 wchodzących w skład sołectwa Tomice"
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 09:49:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 10:13:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 10:16:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl