Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
- sesja 41
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 > sesja 40 strona główna 

sesja 40
 Uchwała nr XL/373/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:21:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/373/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:23:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/374/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:45:25 Informację zaktualizowano 2010-11-12 14:49:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/375/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:49:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/376/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:54:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/377/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:59:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/378/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 15:04:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/379/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 10:05:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/380/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 10:14:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/381/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 10:15:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku