Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
- sesja 41
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 > sesja 39 strona główna 

sesja 39
 Uchwała Nr XXXIX/358/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:48:22 Informację zaktualizowano 2010-10-05 11:22:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/359/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:49:58 Informację zaktualizowano 2010-10-05 10:51:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/360/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:50:44 Informację zaktualizowano 2010-10-05 10:51:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/361/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla gminy Bogatynia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:52:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/362/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:54:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/363/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:55:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/364/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:56:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/365/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:57:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/366/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:57:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:58:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/368/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Krąplewie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:59:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:00:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla terenów we wsi Skrzynki - fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 93/32, 95/13, 134/3, 134/2, 134/1, 134/4, 135/3, i 135/2
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:02:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/371/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: [rzejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania pod nazwą "remont chodnika na ulicy Kościuszki w miejscowości Modrze na długości 190,00 mb"
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:05:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/372/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:05:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku