bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 40 strona główna 

sesja 40
 Uchwała nr XL/373/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:21:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/373/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:23:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/374/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:45:25 Informację zaktualizowano 2010-11-12 14:49:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/375/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:49:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/376/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:54:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/377/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:59:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/378/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 15:04:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/379/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 10:05:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/380/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 10:14:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XL/381/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-11-15 10:15:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl