Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
- sesja 41
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 > sesja 37 strona główna 

sesja 37
 Uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 14:09:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 14:12:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 3
Data wprowadzenia informacji 2010-07-19 14:13:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/326/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:17:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/327/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/316/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:20:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/328/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirosławki na lata 2010 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:22:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/329/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomiczki na lata 2010 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:23:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/330/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:24:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/331/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:35:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/332/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:39:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:43:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:45:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/335/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:48:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Tomicach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:50:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/337/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:53:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:56:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 13:00:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskienu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 13:02:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVII/341/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 13:04:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku