Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
- sesja 41
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2010 > sesja 38 strona główna 

sesja 38
 Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 11:43:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 11:44:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/343/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:35:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/344/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:36:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/345/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:39:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/346/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:49:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/347/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:52:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/348/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 14:07:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 14:11:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/350/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku nr XXII/216/2008
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 07:46:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/351/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/338/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 07:47:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/352/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia Przedszkola w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 08:07:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/353/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 08:57:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/354/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:09:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/355/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stęszew lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:15:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stęszew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:23:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/312/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08.02.2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:26:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku