bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 39 strona główna 

sesja 39
 Uchwała Nr XXXIX/358/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:48:22 Informację zaktualizowano 2010-10-05 11:22:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/359/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:49:58 Informację zaktualizowano 2010-10-05 10:51:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/360/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:50:44 Informację zaktualizowano 2010-10-05 10:51:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/361/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla gminy Bogatynia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:52:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/362/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:54:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/363/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:55:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/364/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:56:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/365/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:57:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/366/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:57:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:58:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/368/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Krąplewie
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 10:59:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:00:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla terenów we wsi Skrzynki - fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 93/32, 95/13, 134/3, 134/2, 134/1, 134/4, 135/3, i 135/2
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:02:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/371/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: [rzejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania pod nazwą "remont chodnika na ulicy Kościuszki w miejscowości Modrze na długości 190,00 mb"
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:05:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXXIX/372/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 11:05:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl