bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 38 strona główna 

sesja 38
 Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 11:43:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 11:44:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/343/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:35:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/344/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:36:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/345/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:39:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/346/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:49:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/347/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 13:52:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/348/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 14:07:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 14:11:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/350/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku nr XXII/216/2008
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 07:46:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/351/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/338/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 07:47:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/352/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia Przedszkola w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 08:07:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/353/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 08:57:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/354/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:09:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/355/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stęszew lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:15:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stęszew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:23:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/312/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08.02.2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 12:26:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl