Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 Uchwała nr VII/77/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-07-09 13:28:37 Informację zaktualizowano 2007-07-09 13:30:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/78/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Stęszew i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:13:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/79/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Stęszew a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: gminą Buk i gminą Dopiewo w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER - oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:16:01 Informację zaktualizowano 2010-05-24 11:16:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/80/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:16:51 Informację zaktualizowano 2010-05-24 11:17:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/81/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:18:17 Informację zaktualizowano 2010-05-24 11:18:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/82/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:19:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/83/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:20:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/84/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/275/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:22:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/85/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:23:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
wersja do druku