Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała nr IX/99/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:10:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/100/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 10:02:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/101/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:14:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/102/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:16:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/103/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku zmieniająca Uchwałę nr V/66/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za przedszkola prowadzone przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:19:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/104/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:23:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/105/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości lokalowych położonych w Stęszewie i Będlewie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:26:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/106/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:29:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/107/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 09:31:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
wersja do druku