Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 Uchwała nr VI/69/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:39:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/70/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:40:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/71/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:42:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/72/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Stęszewie i Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:47:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/73/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:48:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr VI / 74 / 2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 09:48:28 Informację zaktualizowano 2010-05-24 09:48:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/75/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:50:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/76/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Tomicach
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:51:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
wersja do druku