Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 > sesja 8 strona główna 

sesja 8
 Uchwała nr VIII/86/2007 rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 09:32:14 Informację zaktualizowano 2007-10-25 09:36:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/87/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:29:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/88/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:30:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/89/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trzebawiu
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:32:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/90/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:36:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/91/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwłę z dnia 30 września 2003 r. nr IX/90/2003 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:39:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/92/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:41:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/93/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:52:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/94/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie oddania w najem przez gminę Stęszew części lokalu położonego w Stęszewie przy ulicy Poznańskiej 7
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:54:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/95/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie nabycia lokalu położonego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:54:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/96/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie współfinansowania zadania realizowanego wspólnie z Miastem i Gminą Buk i Gminą Dopiewo
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:55:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/97/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 13:56:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VIII/98/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę nr X/115/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta i gminy stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-06-29 14:00:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
wersja do druku