bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 7 strona główna 

sesja 7
 Uchwała nr VII/77/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-07-09 13:28:37 Informację zaktualizowano 2007-07-09 13:30:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/78/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Stęszew i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:13:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/79/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Stęszew a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: gminą Buk i gminą Dopiewo w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER - oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:16:01 Informację zaktualizowano 2010-05-24 11:16:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/80/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:16:51 Informację zaktualizowano 2010-05-24 11:17:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/81/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:18:17 Informację zaktualizowano 2010-05-24 11:18:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/82/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:19:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/83/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:20:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/84/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/275/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:22:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VII/85/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 11:23:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl