bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 

sesja 6
 Uchwała nr VI/69/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:39:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/70/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:40:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/71/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:42:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/72/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Stęszewie i Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:47:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/73/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:48:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr VI / 74 / 2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 09:48:28 Informację zaktualizowano 2010-05-24 09:48:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/75/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:50:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr VI/76/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Tomicach
Data wprowadzenia informacji 2010-05-24 09:51:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl