Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2022
2022-02-01 09:42:25
  ...więcej

Zarządzenie nr 317 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej
2022-01-12 09:47:07
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU
2021-12-27 15:03:15
  ...więcej

Zarządzenie nr 311 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2022
2021-12-22 09:23:40
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI W SPRAWIE Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
2021-10-15 10:50:02
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 281/2021 BURMISTRZA GMINY STĘSZEW z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
2021-09-15 14:46:36
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok
2021-05-31 09:40:33
  ...więcej

Zarządzenie nr 250 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2021
2021-02-11 12:18:37
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 roku
2021-01-12 13:15:11
  ...więcej

Zarządzenie nr 239/2021 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2021
2021-01-04 14:07:07
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2020-10-09 10:06:25
  ...więcej

Zaproszenie do konsultacji w sprawie projektu: rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2020-09-10 13:29:13
  ...więcej

Zarządzenie nr 224 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2020-09-10 13:24:33
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
2020-05-29 07:57:57
  ...więcej

Zarządzenie nr 181 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020
2020-02-07 14:29:34
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020r
2020-01-10 10:42:53
BURMISTRZ GMINY STĘSZEW zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która z  ...więcej

Zarządzenie nr 174 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2020 roku
2020-01-02 15:02:07
Treść zarządzenia (.pdf) Wzór oferty (.docx) Wzór sprawozdania (.docx)  ...więcej

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-10-25 09:00:08
  ...więcej

Zarządzenie nr 125 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 września 2019 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-09-10 12:59:33
Pełna treść zarządzenia (.pdf) Zaproszenie do konsultacji projektu wraz z formularzem zgłaszania uwag (.pdf) Projekt uchwały (.pdf)  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
2019-05-30 10:32:19
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 125
poprzednie     następne