Zarządzenie nr 445 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lutego 2023 roku ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2023
2023-02-16 14:11:13
  ...więcej

Zarządzenie nr 442 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2023-02-03 09:20:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 438 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2023
2023-01-23 20:37:29
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU
2023-01-23 10:32:35
  ...więcej

Zarządzenie nr 436 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu gminy w roku 2023
2023-01-19 13:25:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 433 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2023
2023-01-12 14:26:10
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI W SPRAWIE Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
2022-10-25 07:51:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
2022-09-15 14:29:58
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2022-05-30 11:41:28
  ...więcej

Zarządzenie nr 324 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2022
2022-02-01 09:42:25
  ...więcej

Zarządzenie nr 317 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej
2022-01-12 09:47:07
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU
2021-12-27 15:03:15
  ...więcej

Zarządzenie nr 311 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2022
2021-12-22 09:23:40
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI W SPRAWIE Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
2021-10-15 10:50:02
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 281/2021 BURMISTRZA GMINY STĘSZEW z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
2021-09-15 14:46:36
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok
2021-05-31 09:40:33
  ...więcej

Zarządzenie nr 250 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2021
2021-02-11 12:18:37
  ...więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 roku
2021-01-12 13:15:11
  ...więcej

Zarządzenie nr 239/2021 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w roku 2021
2021-01-04 14:07:07
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
2020-10-09 10:06:25
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 134
poprzednie     następne