Zarządzenie nr 507 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2023 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego
programu współpracy gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2024 rok

Treść zarządzenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-09-19 12:20:56.
Data wprowadzenia: 2023-09-19 12:20:56
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót