INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI W SPRAWIE
Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI W SPRAWIE Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-10-25 07:51:54.
Data wprowadzenia: 2022-10-25 07:51:54
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót