Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Stęszew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-05-30 11:41:28.
Data wprowadzenia: 2022-05-30 11:41:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót