Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy Gminy Stęszew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2023-05-22 10:37:55.
Data wprowadzenia: 2023-05-22 10:37:55
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót