Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 września 2022 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego
programu współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o dzia

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2022-09-15 14:29:58.
Data wprowadzenia: 2022-09-15 14:29:58
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót