Przetargi unieważnione

Przetarg nieograniczony na stanowisko Kierownika
Projektu pn. „Mój lepszy start”

Stęszew, dnia 13.04.2012 roku

Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze
BOOK CAFE 
ul. Borkowska 15a/17
30-438 Kraków

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”
              

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”  

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 36.800,00 złotych.
Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 37.488,00 złote.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.


Otrzymują:
1.Wykonawca
2.BIP
3.a/a

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-04-16 15:46:40 | Data modyfikacji: 2012-04-16 15:48:10.
Data wprowadzenia: 2012-04-16 15:46:40
Data modyfikacji: 2012-04-16 15:48:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót