Adaptacja pomieszczenia na salę ślubów oraz remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-10-23 09:27:17
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dostawa - zakup samochodu ciśnieniowo-kanalizacyjnego dla ZGKiM Stęszew
2017-10-19 13:22:48
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remont ulicy Polnej w miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy
2017-10-16 15:22:36
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Zacisze w miejscowości Dębienko
2017-10-12 12:48:01
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa studni głębinowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2017-10-12 12:44:11
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remont jezdni na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-10-12 12:39:32
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na remont jezdni na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z podziałem na części
2017-09-25 12:19:07
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Witobel, ul. Folwarczna, Zakole, Ostania z materiału Wykonawcy
2017-09-19 12:01:31
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo – postępowanie nr 4
2017-09-19 11:57:00
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remonty obiektów na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-09-01 07:25:03
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Skrzynki
2017-09-01 07:09:12
Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (.pdf) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remont jezdni na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-08-24 12:55:18
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oświetlenie w miejscowościach Łódź, Rybojedzko, Trzebaw i Stęszew
2017-08-21 20:34:13
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznańskiej z materiału Wykonawcy
2017-08-18 16:54:56
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo
2017-08-11 12:06:19
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Zacisze w miejscowości Dębienko
2017-08-11 11:54:35
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-08-04 08:13:09
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2017-08-04 08:09:42
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy
2017-08-04 08:05:38
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolnowychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2017/2018
2017-08-01 13:16:08
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 261
poprzednie     następne