> Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Remont chodnika na ul. Kórnickiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2015-10-02 11:09:20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Remont chodnika na ul. Kórnickiej w Stę  ...więcej

Budowa parkingu w centrum Stęszewa (wraz ze zjazdem z ul. Poznańskiej) z materiału Wykonawcy
2015-09-29 09:53:29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Budowa parkingu w centrum Stęszewa (wraz ze zj  ...więcej

Remont ul. Kuika w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika, odcinek 2 (od ul. Topolowej do ul. Spokojnej)
2015-09-22 10:39:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Remont ul. Kuika w Trzebawiu w zakresie wykonan  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-09-07 13:53:50
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na t  ...więcej

Remont jezdni na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-09-07 13:40:31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Remont jezdni na terenie gminy Stęszew z mater  ...więcej

Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki - wykonanie dokumentacji
2015-08-25 11:06:49
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Usługi III. Przedmiot zamówienia: Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki - w  ...więcej

Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2015/2016
2015-08-11 13:30:23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkółul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Usługi III. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pr  ...więcej

Świadczenie usług przewozowych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w czasie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do szkół i przedszkoli w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016
2015-08-11 13:20:32
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Usługi III. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług przewozowych wraz z zapewnieniem wyk  ...więcej

Remont miejsc parkingowych przy ulicy Mosińskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2015-07-21 09:12:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Remont miejsc parkingowych przy ulicy Mosiński  ...więcej

Remont jezdni na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-07-21 08:59:20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Remont jezdni na terenie gminy Stęszew z mater  ...więcej

Remont ulicy Podgórnej w Witoblu z materiału Wykonawcy
2015-07-02 07:54:05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Podgórnej w Witoblu z mater  ...więcej

Remont ulicy Nowej w Dębnie z materiału Wykonawcy
2015-06-12 09:38:23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Nowej w Dębnie z materiału Wykon  ...więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycjami w Jeziorkach i Będlewie
2015-01-15 12:56:17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Usługi III. Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej n  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2015-01-07 08:15:25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Dostawy III. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stoł  ...więcej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich w 2015 roku
2014-12-31 10:14:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Usługi III. Przedmiot zamówienia: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2014-12-22 12:43:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Przedszkole w Stęszewieul. Janusza Korczaka 262-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Usługi III. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na żywienie  ...więcej

Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2015 roku
2014-12-09 14:11:10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Dostawy III. Przedmiot zamówienia: Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów ochotniczej  ...więcej

Przebudowa ulicy Podgórnej w Witoblu z materiału Wykonawcy
2014-10-31 12:20:04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Podgórnej w Witoblu z m  ...więcej

Przebudowa ulicy Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2014-10-23 12:51:55
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Trzebawskiej w Stęszewie z ma  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Łódź
2014-10-20 08:58:24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Usługi III. Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego n  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 216
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl