> Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie – ul. Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Łozowa, Dębowa, Bluszczowa, Klonowa, Brzozowa, Jarzębinowa o łącznej długości L=2632,00m z materiału Wykonawcy
2017-05-31 07:07:37
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przebudowa ul. Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-05-25 10:53:39
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-05-12 13:34:10
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa odwodnienia ulic na terenie Gminy Stęszew – ul. Fiołkowa, Malwowa, Różana z materiału Wykonawcy
2017-05-12 09:03:37
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dostawa i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie
2017-03-21 14:48:31
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa drogi dojazdowej w Strykówku z materiału Wykonawcy
2017-03-13 15:41:20
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2017-03-07 14:06:08
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2017-02-20 18:12:37
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich w 2017 roku
2017-01-26 07:55:07
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej funkcjonalnych punktów przesiadkowych w Stęszewie i Strykowie na terenie gm. Stęszew
2016-12-27 09:49:43
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.01.2017 do 30.06.2019 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
2016-12-20 09:08:05
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy
2016-11-22 08:05:07
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Udzielenie zamówienia na : Remont jezdni ul.Parkowej w Strykowie
2016-06-17 13:38:20
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki pieszej na odcinku Dębienko – Wielkopolski Park Narodowy z materiału Wykonawcy.
2016-04-22 13:39:28
  ...więcej

Przebudowa pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2016-02-15 15:32:13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Przebudowa pomieszczeń na Bibliotekę Publiczn  ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy
2016-02-15 12:03:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy  ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2016-01-11 14:29:34
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy  ...więcej

Zakup – tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Steszewie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz sołectw gminy Stęszew według potrzeb Zamawiającego w 2016 roku
2015-12-29 12:41:17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Dostawy III. Przedmiot zamówienia: Zakup – tankowanie paliwa do pojazdów Ochot  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2015-12-28 14:34:44
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Dostawy III. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przed  ...więcej

Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3 i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-12-18 11:39:51
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia I. Zamawiający: Burmistrz Gminy Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszew II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane III. Przedmiot zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze V  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 216
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl