Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy
Stęszew z materiału Wykonawcy. Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w m Stęszew przy ul.
Trzebawskiej z materiału Wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

I. Zamawiający:

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

II. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

III. Przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy.

IV. Miejsce wykonania zamówienia: teren gminy Stęszew

V. Udzielenie zamówienia:

1. Data: 12.02.2016 roku.
2. Liczba otrzymanych ofert: 30, Liczba odrzuconych ofert: 4
3. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Zakład Usługowo Handlowy
ul. Górna 20A, 87-600 Lipno, kujawsko - pomorskie

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 830.133,59 złotych
5. Cena netto złotych wybranej oferty:
330.301,08
Oferta z najniższą ceną - netto złotych:
330.301,08
Oferta z najwyższą ceną - netto złotych:
1.263.180,25 Waluta:PLN

Niniejsze ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016.02.15 pod numerem 32826-2016

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Pełny tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (format .doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:03:48 | Data modyfikacji: 2016-02-15 12:15:21.
Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:03:48
Data modyfikacji: 2016-02-15 12:15:21
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót