Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew, Witobel i Piekary - rozbudowa istniejących placów zabaw
2014-01-29 13:40:40
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie rekreacyjne t  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy ulicy Błonie, Paderewskiego, Słowackiego i Placu Kościuszki w miejscowości Stęszew - rozbudowa istniejącego placu zabaw z materiału Wykonawcy
2014-01-29 12:47:49
Stęszew, dnia 29.01.2014 rokuIN 272.12.3.2014 Dotyczy: Przetargu na Zagospodarowanie rekreacyjne terenów w m. Stęszew – „strefy aktywnego wypoczynku”. Zmiana tekstu w ogłoszeniu i w SIWZ. W ogłoszeniu o zamówie  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy ulicy Błonie, Paderewskiego, Słowackiego i Placu Kościuszki w miejscowości Stęszew - rozbudowa istniejącego placu zabaw z materiału Wykonawcy
2014-01-28 12:53:35
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie rekreacyjne t  ...więcej

Przebudowa istniejącego mostu na rzece Samica w ciągu ul. Podgórnej w m. Witobel.
2014-01-27 09:27:55
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego mostu na  ...więcej

Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2014 roku wg potrzeb Zamawiającego
2014-01-24 10:58:45
Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przedmiotem zamówienia jest praca równiarką i walcem,  ...więcej

Rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2014-01-14 11:44:16
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest rozwój infrastruktury   ...więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Stęszew w 2014 roku według potrzeb Zamawiającego
2013-12-23 12:02:19
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Stęszew w 2014 rok  ...więcej

Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew w 2014 roku wg potrzeb Zamawiającego
2013-12-18 10:50:46
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew w 2014 roku w  ...więcej

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 48 z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie boiska w miejscowości Wronczyn z materiału Wykonawcy
2013-12-17 14:03:54
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 48 z trawy syntetyczne  ...więcej

Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wg potrzeb Zamawiającego w 2014 roku
2013-12-16 14:38:25
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup - tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego na remont jezdni ul. Trzebawskiej w Stęszewie wraz z ciągami pieszymi oraz uzupełnieniem odwodnienia jezdni na długości ok. 800 mb
2013-12-13 12:12:09
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie  projektu budowlanego na remont jezdni ul. Trzebaw  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2013-12-03 07:25:24
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szko  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2013-11-27 14:31:15
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w S  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego na remont jezdni ul. Parkowej w Strykowie wraz z odwodnieniem na długości ok. 200 mb
2013-11-20 13:36:19
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie  projektu budowlanego na remont jezdni ul. Parkowe  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika na ul. Mosińskiej w Stęszewie na odcinku ul. Trzebawska – ul. Podgórna na długości ok. 600 mb. z uwzględnieniem odwodnienia jezdni
2013-11-18 12:58:03
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie  projektu budowlanego na budowę chodnika na ul. Mosiń  ...więcej

Zmiana rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych
2012-01-23 12:18:00
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: 1. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych; 2.&n  ...więcej

Pokazano 281 - 296 z 296
poprzednie