Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy
2017-06-26 10:50:22
Przetarg nieograniczony na naprawę ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie został  ...więcej

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018
2017-06-23 12:17:59
Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018Zamawiający:Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewieul. Poznańska 1162-060 Stęszew  ...więcej

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2017/2018
2017-06-23 12:08:39
Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2017/2018 Zamawiający:Zespół Ekono  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – budowa studni głębinowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2017-06-23 11:03:22
Zamawiający: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 UWAGA! Zmieniony zakres prac! Przedłużono termin składania ofert! Termin składania ofert: 05.07.2017 do god  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-06-23 10:29:55
Przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2 Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 O  ...więcej

Zapytanie ofertowe – Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa
2017-06-19 15:38:52
IN 271.11.38.2017 Zapytanie ofertowe W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euroZamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty naadres: Urząd Miejski Gminy Stęszew 62-060 Stęszew  ...więcej

Zapytanie ofertowe – Nadzór inwestorski - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew
2017-06-16 13:06:11
IN 271.11.30.2017 Zapytanie ofertowe W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euroZamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty naadres: Urząd Miejski Gminy Stęszew 62-060 Stęszew  ...więcej

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo
2017-06-16 11:18:57
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wie  ...więcej

Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2017-06-16 10:57:38
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 061819  ...więcej

Przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2017-06-12 15:56:52
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 12.06.2017 pod numerem 530608-N-2017 Termin składania ofert: 28.06.2017 do   ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-06-07 10:42:04
Zamawiający: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 UWAGA! Przedłużono termin składania ofert! Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-06-0  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 – Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy
2017-06-07 10:31:02
Zamawiający: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 UWAGA! Przedłużono termin składania ofert! Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-06-0  ...więcej

Zapytanie ofertowe – Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami
2017-05-31 07:41:49
IN 271.11.30.2017 Zapytanie ofertowe W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euroZamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty naadres: Urząd Miejski Gminy Stęszew 62-060 Stęszew  ...więcej

Zapytanie ofertowe – Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa
2017-05-31 07:15:44
IN 271.11.29.2017 Zapytanie ofertowe W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euroZamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty naadres: Urząd Miejski Gminy Stęszew 62-060 Stęszew  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 – Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy
2017-05-25 07:27:28
Zamawiający: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl tel. 0618197141, fax 0618134287 Zmianie uległ zakres prac! Obowiązuje kosztorys ofertowy załączony poniżej. Ogłoszenie o zmianie zostało o  ...więcej

Budowa chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-05-24 13:42:17
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24.05.2017 pod numerem 515956-N-2017Termin składania ofert: 08.06.  ...więcej

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo
2017-05-24 13:26:58
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo Zamawiający:Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj  ...więcej

Przetarg nieograniczony na budowę odwodnienia (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy
2017-05-23 12:19:02
Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 0618197141, fax 0618134287 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 23.05.2017 pod numerem 514717-N-2017 Termin składania ofert: 08.06.2017 do   ...więcej

Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2017-05-22 14:16:53
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części Zamawiający: Gmina Stęszewul. Poznańska 1162-060 Stęszewwoj. Wielkopolskiewww.steszew.pltel. 061819  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty: Remont i modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modrzu
2017-05-05 08:31:21
W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro, działając zgodnie z art. 10a-10c dodanymi do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. Z 2016 r., poz.446) na podstawie art.1 pkt.3 ustawy o  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 269
poprzednie     następne