Przetargi

Dokumentacje projektowe na przebudowę sieci
gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz
ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją redukcyjną w miejscowości Strykowo

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24.05.2017 pod numerem 515744-N-2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 01.06.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)

Projekt umowy (.doc) 

Umowa praw autorskich (.doc)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakres (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie przetargu

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-05-24 13:26:58 | Data modyfikacji: 2017-06-06 12:41:32.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-05-24 13:26:58
Data modyfikacji: 2017-06-06 12:41:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót