Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty – Odtworzenie
drogi dojazdowej na działce nr 1 obręb Skrzynki
z materiału Wykonawcy

IN 271.4.8.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro

Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na

adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew
62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 19.04.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 19.04.2017 godz. 10.45

Do pobrania:

Pełny tekst zaproszenia (.pdf)
Wzór umowy (.doc)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

Pytania i odpowiedzi część 2 (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 09:24:02 | Data modyfikacji: 2017-04-18 12:06:16.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-04-07 09:24:02
Data modyfikacji: 2017-04-18 12:06:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót