Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty – Praca
równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz
ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2017
roku według potrzeb Zamawiającego

IN 271.4.4.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro

Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na

adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 14.03.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 14.03.2017 godz. 10.30

Koperta musi być oznaczona : Profilowanie dróg

Do pobrania:

Pełna treść zaproszenia (.pdf)
Wzór umowy (.doc)

 

Opublikowane przez: Steszew Gmina | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:02:40 | Data modyfikacji: 2017-03-03 09:11:27.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:02:40
Data modyfikacji: 2017-03-03 09:11:27
Opublikowane przez: Steszew Gmina
« powrót