Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty – Świadczenie
usług telefonii komórkowej dla Gminy Stęszew
wraz z dostawą komórkowych aparatów
telefonicznych

IN 271.11.56.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl <mailto:przetargi@steszew.pl>

w terminie do dnia 18.01.2017 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 18.01.2017 godz. 10.15

 

Pełny tekst zaproszenia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:47:51 | Data modyfikacji: 2017-01-10 08:57:02.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:47:51
Data modyfikacji: 2017-01-10 08:57:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót