Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty - Roboty
budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w
Stęszewie

IN 271.11.36.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl <mailto:przetargi@steszew.pl%3C/p%3E>

w terminie do dnia 13.10.2016 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 13.10.2016 godz. 10.15

Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane na moście w ciągu ul.
Poznańskiej w Stęszewie

Koperta musi być oznaczona : Oferta - Roboty budowlane na moście w ciągu ul.
Poznańskiej w Stęszewie

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)
Kosztorys ofertowy (.pdf)
Opis techniczny (.pdf)
Przedmiar robót (.pdf)
Specyfikacje techniczne (.pdf)
Pozwolenie Starosty Poznańskiego (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Formularz ofertowy (.docx)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 09:52:48 | Data modyfikacji: 2016-10-05 10:43:26.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-10-05 09:52:48
Data modyfikacji: 2016-10-05 10:43:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót