Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty dot. Projektu
drogi wraz z odwodnieniem na ul. Granicznej w
Witoblu

Zaproszenie do złożenia oferty dot. Projektu drogi wraz z odwodnieniem na ul. Granicznej w Witoblu

IN 271.8.20.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 04.10.2016 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 04.10.2016 godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt drogi wraz z odwodnieniem na ul. Granicznej w Witoblu

Koperta musi być oznaczona : Oferta –Projekt drogi wraz z odwodnieniem na ul. Granicznej w Witoblu.


Tomasz Walich
Pod. ds. Zamówień Publicznych
tel: 61 8197 141

Urząd Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Do pobrania:

Pełna treść zaproszenia (.doc)
Plan poglądowy (.pdf)
Projekt umowy praw autorskich (.doc)
Projekt umowy (.doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:20:11 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:38:15.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:20:11
Data modyfikacji: 2016-09-19 12:38:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót