Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty dot. Konserwacja
i oczyszczanie stawu w Tomicach

IN 271.11.31.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro  Zamawiający, Gmina Stęszew  zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 07.09.2016 godz. 10.00

 

Koperta musi być oznaczona : Oferta – Konserwacja i oczyszczanie stawu w Tomicach
Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja i oczyszczanie stawu w Tomicach

 

treść zaproszenia (doc)

projekt umowy (doc)

dodatkowe informacje (pdf)

odpowiedzi na pytania (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-08-24 10:05:05 | Data modyfikacji: 2016-09-02 11:50:01.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-08-24 10:05:05
Data modyfikacji: 2016-09-02 11:50:01
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót