Zakup paliwa przez Gminę Stęszew według potrzeb w 2017 roku
2017-02-03 09:48:21
Pełny tekst zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2017-01-30 09:18:53
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 22.12.2016 roku na budowę budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybr  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie przez okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016-12-01 11:45:59
Stęszew, 01.12.2016 r. P-le/221-1/16 Zawiadomienie o wyborze oferty Dyrektor Przedszkola w Stęszewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 18 listopada 2016 r. na zakup i dostawę artykułów spo  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.01.2017 do 30.06.2019 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
2016-11-24 12:43:30
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 17.11.2016 roku na utrzymanie ciągłości do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 1.01.2017 do 30.06.20  ...więcej

Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie
2016-11-24 12:31:20
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 16.11.2016 roku na roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie do realizacji zamówienia wybrana zosta  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2016-11-18 09:53:23
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 10.11.2016 roku na naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy do realizacji zam&oac  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2026
2016-11-14 14:52:58
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 31.10.2016 roku na opracowanie ProgramuRewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2026 do realizacjizamówienia wybrana   ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy
2016-10-31 14:50:02
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie na budowę kanalizacji deszczowych na terenie gminyStęszew i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Stęszew przy ul.Trzebawskiej z materia  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Mosińskiej w Trzebawiu. Wykonanie chodnika
2016-10-17 10:46:32
Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 13.10.2016 roku na remont ulicy Mosińskiej w Trzebawiu.Wykonanie chodnika do realizacji zamówi  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Słupii
2016-10-17 10:44:01
Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 13.10.2016 roku na remont ulicy Ogrodowej w Słupii dorealizacji zamówienia wybrana została of  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwacje i oczyszczenie stawu w Tomicach
2016-09-14 08:31:42
Zawiadomienie o wyborze ofertyBurmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniao zamówienie w dniu 07.09.2016 roku na konserwacje i oczyszczenie stawu w Tomicach do realizacji zamówienia wybrana z  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług przewozowych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w czasie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do szkół w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017
2016-08-19 23:51:31
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2016/2017
2016-08-16 14:47:51
  ...więcej

Remont chodnika w Zamysłowie z materiału Wykonawcy
2016-06-13 11:17:05
Stęszew, dnia 10.06.2016 roku IN 271.5.4.2016 Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 01.06.2016 roku na remont chodnika w Zamysłowie z   ...więcej

Remont jezdni ulicy Parkowej w Strykowie z materiału Wykonawcy
2016-06-10 08:50:18
Stęszew, dnia 07.06.2016 roku IN 271.4.7.2016 Roboty Ziemne i Melioracyjne Jakub Dowhan ul. Wiśniowa 41 62-070 Dopiewo Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o za  ...więcej

Budowa ścieżki pieszej na odcinku Dębienko – Wielkopolski Park Narodowy
2016-03-30 11:30:43
Stęszew, dnia 29.03.2016 rokuIN 271.5.2.2016 Napierała - Bruk Witobel ul. Folwarczna 31 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dniu 15.03.2016 rok  ...więcej

Przebudowa pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2016-02-08 10:42:15
Stęszew, dnia 05.02.2016 rokIN 271.6.1.2016 Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Skrzynki ul. Dworcowa 13 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania   ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew i rozbudowa kanalizacji sanitarnej m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy
2016-02-05 14:17:18
Stęszew, dnia 05.02.2016 rokIN 271.3.1.2016 Zakład Usługowo Handlowy ul. Górna 20a 87-600 Lipno Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie   ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-12-28 15:40:24
Stęszew, dnia 28.12.2015 roku IN 272.4.21.2015 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano – Transportowe ANDER 87 ul. Poznańska 21 62-040 Puszczykowo Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku prze  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2015-12-18 12:05:40
Stęszew, 18.12.2015 r.SP.422.8.2015 Zawiadomienie o wyborze ofertyDyrektor Szkoły Podstawowej w Stęszewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 17 grudnia 2015 r. na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci   ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 287
poprzednie     następne