Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2016/2017
2016-08-16 14:47:51
  ...więcej

Remont chodnika w Zamysłowie z materiału Wykonawcy
2016-06-13 11:17:05
Stęszew, dnia 10.06.2016 roku IN 271.5.4.2016 Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 01.06.2016 roku na remont chodnika w Zamysłowie z   ...więcej

Remont jezdni ulicy Parkowej w Strykowie z materiału Wykonawcy
2016-06-10 08:50:18
Stęszew, dnia 07.06.2016 roku IN 271.4.7.2016 Roboty Ziemne i Melioracyjne Jakub Dowhan ul. Wiśniowa 41 62-070 Dopiewo Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o za  ...więcej

Budowa ścieżki pieszej na odcinku Dębienko – Wielkopolski Park Narodowy
2016-03-30 11:30:43
Stęszew, dnia 29.03.2016 rokuIN 271.5.2.2016 Napierała - Bruk Witobel ul. Folwarczna 31 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dniu 15.03.2016 rok  ...więcej

Przebudowa pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2016-02-08 10:42:15
Stęszew, dnia 05.02.2016 rokIN 271.6.1.2016 Zakład Ogólnobudowlany DARBUD Skrzynki ul. Dworcowa 13 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania   ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew i rozbudowa kanalizacji sanitarnej m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy
2016-02-05 14:17:18
Stęszew, dnia 05.02.2016 rokIN 271.3.1.2016 Zakład Usługowo Handlowy ul. Górna 20a 87-600 Lipno Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie   ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-12-28 15:40:24
Stęszew, dnia 28.12.2015 roku IN 272.4.21.2015 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano – Transportowe ANDER 87 ul. Poznańska 21 62-040 Puszczykowo Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku prze  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2015-12-18 12:05:40
Stęszew, 18.12.2015 r.SP.422.8.2015 Zawiadomienie o wyborze ofertyDyrektor Szkoły Podstawowej w Stęszewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 17 grudnia 2015 r. na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci   ...więcej

Zakup – tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie i Stęszewie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i sołectw gminy Stęszew według potrzeb Zamawiającego w 2016 roku
2015-12-10 11:26:08
Stęszew, dnia 09.12.2015 rokuZnak sprawy: IN 272.11.76.2015 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Ul. Bukowska 4 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzone pr  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2015-12-05 09:47:37
Stęszew, 04.12.2015 r.P-le/221-1/15 Zawiadomienie o wyborze oferty Dyrektor Przedszkola w Stęszewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 26 listopada 2015 r. na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Pr  ...więcej

Budowa hali widowiskowo - sportowej
2015-11-27 10:14:32
Stęszew, dnia 26.11.2015 rokuIN 272. 6.3.2015 Zakład Instalacyjno - Budowlany Mateusz Maćkowiak Ul. Świętojańska 7 64-310 Lwówek Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzoneg  ...więcej

Remont chodnika na ulicy Kórnickiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2015-09-17 11:39:00
Stęszew, dnia 17.09.2015 roku IN 272.5.4.2015 TOMBRUK ul. Opoczyńska 4 26-425 Odrzywół Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 10  ...więcej

Remont miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2015-09-11 14:36:26
Stęszew, dnia 11.09.2015 roku IN 272.4.17.2015 Zakład Instalacyjno- Budowlany ul. Świetojańska 7 64-310 Lwówek Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o za  ...więcej

Remont ul. Kuika w Trzebawiu w zakresie wykonania chodnika, odcinek 2 ( od ul. Topolowej do ul. Spokojnej ) z materiału Wykonawcy
2015-09-04 13:25:27
Stęszew, dnia 04.09.2015 roku IN 272.4.18.2015 Roboty Brukarskie Piotr Szczepański ul. Narutowicza 32 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zam&  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-08-21 13:27:29
Stęszew, dnia 21.08.2015 roku IN 272.4.15.2015 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego Usługi Pośrednictwa Finansowego inż. Henryka Surmańska-Urbaniakul. Kościańska 46 62-060   ...więcej

Remont jezdni na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-08-21 11:57:52
Stęszew, dnia 21.08.2015 roku IN 272.4.16.2015 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego Usługi Pośrednictwa Finansowego inż. Henryka Surmańska-Urbaniakul. Kościańska 46 62-060   ...więcej

Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki – dokumentacja projektowa
2015-08-04 09:48:28
Stęszew, dnia 04.08.2015 roku IN 272.8.10.2015 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech siedziba: Dziepółć 3 97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko Zawiadomienie o wybor  ...więcej

Remont jezdni na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-07-03 13:16:54
Stęszew, dnia 01.07.2015 roku IN 272.4.11.2015 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego Usługi Pośrednictwa Finansowego inż. Henryka Surmańska-Urbaniakul. Kościańska 46 62-060   ...więcej

Remont miejsc parkingowych przy ul. Mosińskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2015-07-02 14:37:26
Stęszew, dnia 01.07.2015 roku IN 272.4.13.2015 TIT BRUK Tomasz Knopik ul. Tomaszowska 42/30/926-420 Nowe Miasto Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamó  ...więcej

Remont ulicy Podgórnej w Witoblu
2015-06-08 14:39:32
Stęszew, dnia 08.06.2015 roku IN 272.4.10.2015 Zakład Remontowo Budowlanyoraz Projektowanie i Nadzory BudowlaneBudownictwa Ogólnego i DrogowegoUsługi Pośrednictwa Finansowego ul. Kościańska 46 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze of  ...więcej

Pokazano 101 - 120 z 275
poprzednie     następne