Remonty obiektów na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-08-21 20:40:55
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Skrzynki
2017-08-21 11:27:39
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Remont jezdni na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-08-14 12:30:07
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznańskiej z materiału Wykonawcy
2017-08-08 13:18:29
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023 - zapytanie ofertowe
2017-07-31 11:36:17
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa. Przetarg nr 3
2017-07-26 12:32:49
Pełna treść zawiadomienia (.pdf) Podgląd ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy.
2017-07-21 09:59:11
Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-07-21 07:20:56
  ...więcej

Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2017-07-20 09:43:45
Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018.
2017-07-17 11:13:27
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stęszewie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 06.07.2017 roku na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gmi  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych.
2017-07-14 07:38:59
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stęszewie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 03.07.2017 roku na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy St  ...więcej

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na nadzór inwestorski.
2017-07-11 13:52:21
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 10.07.2017 roku na nadzór inwestorski nad n/w inwestycjami w Gminie Stęszew: 1) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejsc  ...więcej

Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy
2017-06-21 09:04:44
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wyk  ...więcej

Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-06-21 07:55:06
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na remont chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana zost  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami
2017-06-20 14:33:20
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami do realizacji  ...więcej

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-05-16 07:34:14
Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 27.04.2017 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie – ul. Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Łozowa, Dębowa, Blu  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź z materiału Wykonawcy
2017-05-15 10:31:44
Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 25.04.2017 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana   ...więcej

Przebudowa ul. Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-05-11 09:19:00
Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 19.04.2017 roku na przebudowę ulicy Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:   ...więcej

Remonty obiektów na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-05-08 15:48:55
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na remonty obiektów na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w dniu 27.04.2017 roku na do realizacji zamówienia wybran  ...więcej

Przebudowa ul. Poznańskiej w Stęszewie w zakresie wykonania robót budowlanych na moście z materiału Wykonawcy
2017-05-08 15:48:49
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na przebudowę ul. Poznańskiej w Stęszewie w zakresie wykonania robót budowlanych na moście z materiału Wykonawcy w dniu 05.05.20  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 277
poprzednie     następne