Remont ul. Nowej w Dębnie z materiału Wykonawcy
2015-06-01 11:41:24
Stęszew, dnia 29.05.2015 roku IN 272.4.9.2015 Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ” Ul. Błażejewska 47b 62-036 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprow  ...więcej

Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy
2015-03-09 09:39:52
Stęszew, dnia 06.03.2015 rokuIN 272.4.5.2015 Zakład Usługowo Handlowy „BUD HANEX” Ul. Wojska Polskiego 18 62-035 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzoneg  ...więcej

Naprawa dróg gruntowych poprzez uzupełnienie ubytków gruzem betonowym, na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2015-02-23 16:34:03
Stęszew, dnia 20.02.2015 rokuIN 272.4.4.2015 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Ul. Bukowska 4 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw   ...więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej
2015-01-07 14:11:04
Stęszew, dnia 07.01.2015 rokuIN 272.7.1.2014 SABRE Tomasz Szabelskiul. Osiedlowa 562-050 Mosina Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na pełnienie nadzoru inwestor  ...więcej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich
2014-12-10 10:59:23
Stęszew, dnia 10.12.2014 roku OPS/ 2014 Medis 24 Sp. z o.o. Ul. Polowa 19 18-300 Zambrów Zawiadomienie o wyborze oferty Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamó  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2014-12-10 10:54:27
Stęszew, 08.12.2014 r. P-le/4221-1/14 Zawiadomienie o wyborze oferty Dyrektor Przedszkola w Stęszewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 27 listopada 2014 r. na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w   ...więcej

Zakup – tankowanie paliwa według potrzeb Zamawiającego w 2015 roku
2014-11-24 09:48:11
Stęszew, dnia 20.11.2014 rokuZnak sprawy: IN 272.11.3.2014 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Ul. Bukowska 4 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzone prz  ...więcej

Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sapowicach
2014-11-14 10:45:20
Stęszew, dnia 12.11.2014 r.IN 272.4.20.2014 Bjj BETONPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe s. c.Dębienko ul. Sikorskiego 162-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przepr  ...więcej

Przebudowa ulicy Leśnej w Trzebawiu z materiału Wykonawcy
2014-10-29 11:56:53
Stęszew, dnia 28.10.2014 roku IN 272.4.19.2014 Roboty Brukarskie Posadzkarskie, Ziemne Transport Ciężarowy Piotr Szczepański Ul. Narutowicza 32 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w   ...więcej

1. Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej we Wronczynie. 2. Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębno. z materiału Wykonawcy
2014-10-24 12:08:41
Stęszew, dnia 01.07.2014 rokuIN 272.6.5.2014 Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”Skrzynki ul. Dworcowa 13 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego pr  ...więcej

Przebudowa ulicy Podgórnej w Witoblu z materiału Wykonawcy
2014-10-20 09:11:26
Stęszew, dnia 17.10.2014 roku IN 272.4.18.2014 Roboty Brukarskie Posadzkarskie, Ziemne Transport Ciężarowy Piotr Szczepański Ul. Narutowicza 32 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w   ...więcej

Przebudowa ulicy Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2014-10-13 09:31:16
Stęszew, dnia 08.10.2014 roku IN 272.4.14.2014 Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ”ul. Błażejewska 47b 62-036 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprow  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Łódź
2014-10-03 09:25:49
Stęszew, dnia 01.10.2014 roku IN 272.8.5.2014 Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „LEWANDA” ul. Boleniowa 3 85-435 Bydgoszcz Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzoneg  ...więcej

Remont jezdni ul. Powstańców Wlkp. w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2014-09-30 14:52:14
Stęszew, dnia 30.09.2014 roku IN 272.4.13.2014 INFRAKOM Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 464-000 Kościan Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie  ...więcej

Przebudowa istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Stęszew, w miejscowości Modrze z materiału Wykonawcy
2014-09-18 14:40:11
Stęszew, dnia 18.09.2014 roku IN 272.3.3.2014 Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych ul. B. Chrobrego 21 62-069 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowani  ...więcej

Remont chodnika na ul. 28 Grudnia w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2014-09-18 11:27:22
Stęszew, dnia 17.09.2014 roku IN 272.5.4.2014 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego, Usługi Pośrednictwa Finansowegoul. Kościańska 4662-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze o  ...więcej

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie
2014-09-05 07:29:43
Stęszew, dnia 04.09.2014 rokuIN 272.11.1.2014 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne„bocar” Sp. z o.o.Korwinów ul. Okólna 1542-263 Wrzosowa Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wy  ...więcej

Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-07 13:18:59
  ...więcej

Świadczenie usług przewozowych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki podczas transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do szkół i przedszkoli w Poznaniu w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-07 13:13:21
  ...więcej

Przebudowa dróg i ulic oraz wykonanie remontów nawierzchni jezdni na terenie gminy Stęszew
2014-07-28 10:16:35
Stęszew, dnia 25.07.2014 rokuIN 272.4.9.2014 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego, Usługi Pośrednictwa Finansowegoul. Kościańska 4662-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze of  ...więcej

Pokazano 121 - 140 z 275
poprzednie     następne