> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Stęszew, w miejscowości Modrze z materiału Wykonawcy
2014-09-18 14:40:11
Stęszew, dnia 18.09.2014 roku IN 272.3.3.2014 Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych ul. B. Chrobrego 21 62-069 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowani  ...więcej

Remont chodnika na ul. 28 Grudnia w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2014-09-18 11:27:22
Stęszew, dnia 17.09.2014 roku IN 272.5.4.2014 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego, Usługi Pośrednictwa Finansowegoul. Kościańska 4662-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze o  ...więcej

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie
2014-09-05 07:29:43
Stęszew, dnia 04.09.2014 rokuIN 272.11.1.2014 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne„bocar” Sp. z o.o.Korwinów ul. Okólna 1542-263 Wrzosowa Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wy  ...więcej

Świadczenie usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-07 13:18:59
  ...więcej

Świadczenie usług przewozowych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki podczas transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do szkół i przedszkoli w Poznaniu w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-07 13:13:21
  ...więcej

Przebudowa dróg i ulic oraz wykonanie remontów nawierzchni jezdni na terenie gminy Stęszew
2014-07-28 10:16:35
Stęszew, dnia 25.07.2014 rokuIN 272.4.9.2014 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego, Usługi Pośrednictwa Finansowegoul. Kościańska 4662-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze of  ...więcej

Budowa ścieżki rowerowej o długości około 2600 mb na odcinku Strykowo ul. Szkolna - Zamysłowo, ul. Moderska - etap II od km 0+904,30 do km 2+593,60 z materiału Wykonawcy
2014-07-24 14:22:27
Stęszew, dnia 24.07.2014 rokuIN.272.12.15.2014 „GAWBRUK” Jacek Gawryś Kadź 29 26-415 Klwów Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dniu 10.07.  ...więcej

Remont dróg i ulic tłuczniem na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2014-07-18 10:23:50
Stęszew, dnia 17.07.2014 rokuIN 272.4.8.2014 TADOS Adamczak Sp. J. ul. Prusa 16 62-060 Stęszew   Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dniu 17.07.2014 ro  ...więcej

Budowa ścieżki pieszej Zamysłowo ul. Twardowska – droga Twardowo – Srocko Małe I Etap
2014-07-15 13:03:21
Stęszew, dnia 15.07.2014 rokuIN 272.12.14.2014 FIRMA „ŻAK” Roboty Drogowo Mostowe, Transport Ul. A. Krzyckiego 27 64-100 Leszno Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzoneg  ...więcej

Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w m. Drożdżyce z materiału Wykonawcy
2014-07-08 10:04:42
Stęszew, dnia 07.07.2014 rokuIN 272.6.5.2014 „ELEKTRO-BUD” Sp. z o.o.Ul. Buska 560-476 Poznań Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dni  ...więcej

Remont chodników: Stęszew ul. Mosińska i Trzebaw ul. M. Kuika z materiału Wykonawcy
2014-06-30 14:32:13
Stęszew, dnia 27.06.2014 roku IN 272.5.3.2014 Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane Budownictwa Ogólnego i Drogowego, Usługi Pośrednictwa Finansowegoul. Kościańska 4662-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze o  ...więcej

Remont chodników: Strykowo ul. Kolejowa, Słupia ul. Słoneczna, Witobel ul. Graniczna z materiału Wykonawcy
2014-06-25 12:15:32
Stęszew, dnia 25.06.2014 roku IN 272.5.2.2014 RENOMEX s.c. ul. Stęszewska 13A62-060 Tomiczki Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 10.  ...więcej

Doposażenie terenów rekreacji w miejscowości Witobel i Drożdżyce, gmina Stęszew ( urządzenia siłowni plenerowej )
2014-06-22 10:56:47
Stęszew, dnia 20.06.2014 roku IN 272.12.13.2014 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo – Handlowe „ZAMA” Maciej Zagórski Ul. Powstańców Wlkp 74 87-100 Toruń Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęsz  ...więcej

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowości Mirosławki, Piekary, Dębno, Zamysłowo, Będlewo, Wielkawieś, Sapowice, Słupia, Strykowo, Wronczyn gmina Stęszew( urządzenia siłowni plenerowej )
2014-06-22 10:46:06
Stęszew, dnia 20.06.2014 roku IN 272.12.12.2014 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo – Handlowe „ZAMA” Maciej Zagórski Ul. Powstańców Wlkp 74 87-100 Toruń Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęsz  ...więcej

Usługi pocztowe
2014-06-20 12:18:59
Stęszew, dnia 20.06.2014 roku IN 272.12.10..2014 Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i InstytucjonalnegoRejon SprzedażyPoznań-WojewództwoUl. T.Kościuszki 7760-949 Poznań Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew  ...więcej

Budowa ul. Podgórnej w Dębnie wraz z budową kanalizacji deszczowej z materiału Wykonawcy
2014-06-04 07:14:45
Stęszew, dnia 03.06.2014 roku IN 272.4.6.2014 Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ” Ul. Błażejewska 47b 62-036 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprow  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
2014-06-03 14:01:56
Stęszew, dnia 03.06.2014 rokuIN 272.12.8.2014 NETonSKY.pl Piotr Janiak Ul. Tomickiego 4 62-060 Stęszew Dotyczy: Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w  ...więcej

Budowa odwodnienia ulic w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy
2014-05-09 17:56:31
Stęszew, dnia 09.05.2014 rokuIN 272.4.4.2014 Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMIOLGAZ” ul. Błażejewska 47b 62-036 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprow  ...więcej

Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Sapowicach z materiału Wykonawcy
2014-05-08 14:38:16
Stęszew, dnia 08.05.2014 rokuIN 272.6.4.2014 Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”Skrzynki ul. Dworcowa 13 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego pr  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 5558,0 m dla miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2014-05-05 09:20:42
Stęszew, dnia 02.05.2014 rokuIN 272.3.2.2014 Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ” Ul. Błażejewska 47b 62-036 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowa  ...więcej

Pokazano 121 - 140 z 261
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl