> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
2014-06-03 14:01:56
Stęszew, dnia 03.06.2014 rokuIN 272.12.8.2014 NETonSKY.pl Piotr Janiak Ul. Tomickiego 4 62-060 Stęszew Dotyczy: Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w  ...więcej

Budowa odwodnienia ulic w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy
2014-05-09 17:56:31
Stęszew, dnia 09.05.2014 rokuIN 272.4.4.2014 Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMIOLGAZ” ul. Błażejewska 47b 62-036 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprow  ...więcej

Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Sapowicach z materiału Wykonawcy
2014-05-08 14:38:16
Stęszew, dnia 08.05.2014 rokuIN 272.6.4.2014 Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”Skrzynki ul. Dworcowa 13 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego pr  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 5558,0 m dla miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2014-05-05 09:20:42
Stęszew, dnia 02.05.2014 rokuIN 272.3.2.2014 Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ” Ul. Błażejewska 47b 62-036 Kórnik Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowa  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 8921,0 m dla miejscowości Będlewo z materiału Wykonawcy
2014-04-07 11:13:15
Stęszew, dnia 04.04.2014 rokuIN 272.3.1.2014 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BUDMEX” 62-704 Kawęczyn Siedziba: ul. Zaręby 16H 62-740 Tuliszków Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informu  ...więcej

Budowa budynku garażu 3-stanowiskowego dla wozów strażackich z materiału Wykonawcy
2014-04-03 07:19:55
Stęszew, dnia 02.04.2014 rokuIN 272.6.2.2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKWIZYTOR Sp. z o.o. Bonikowo ul. Dworcowa 17 64-000 Kościan Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego  ...więcej

Budowa ścieżki rowerowej Strykowo – Zamysłowo I etap z materiału Wykonawcy
2014-04-02 12:47:40
Stęszew, dnia 02.04.2014 rokuIN 272.12.6.2013 TIT BRUK Tomasz KnopikUl. Tomaszowska 42/30/926-420 Nowe Miasto Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dniu 25.03.201  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew, Witobel i Piekary
2014-03-04 13:56:39
Stęszew, dnia 04.03.2014 rokuIN 272.12.4.2014 HYDRO – WIELKOPOLSKA Place zabaw ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dniu   ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenów w m. Stęszew – „strefy aktywnego wypoczynku” z materiału Wykonawcy
2014-03-03 15:19:54
Stęszew, dnia 03.03.2014 rokuIN 272.12.3.2013Zakład StolarskiWaldemar Nowak Zębowo ul. Lipowa nr 22 64-310 Lwówek Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dn  ...więcej

Przebudowa istniejącego mostu na rzece Samica w ciągu ul. Podgórnej w m. Witobel z materiału Wykonawcy
2014-02-17 13:45:46
Stęszew, dnia 17.02.2014 rokuIN 272.4.3.2014 FIRMA „ŻAK” Roboty Drogowo Mostowe, Transport Ul. A. Krzyckiego 27 64-100 Leszno Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego   ...więcej

Pracaa równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy
2014-02-17 13:43:07
Stęszew, dnia 14.02.2014 rokuIN 272.4.2.2014 Usługi Budowlano Drogowe Piotr Czapczyk Słupia ul. Słoneczna 15 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowan  ...więcej

Rozwój infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2014-02-17 12:27:46
Stęszew, dnia 17.02.2014 rokuIN 272.12.1.2013 Zakład StolarskiWaldemar NowakZębowo ul. Lipowa nr 2264-310 Lwówek Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dn  ...więcej

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24,00 x 48,00 m o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie boiska w miejscowości Wronczyn z materiału Wykonawcy
2014-01-20 12:41:59
Stęszew, dnia 20.01.2014 rokuIN 272.6.14.2013 JUL – DOMPrzemysław MazurkiewiczUl. Mochnackiego 17/671-172 Szczecin Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniaw dni  ...więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Stęszew w 2014
2014-01-20 10:39:50
Stęszew, dnia 17.01.2014 rokuIN 272.7.2.2013 Zawdomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Stęszew w 2014 roku według   ...więcej

Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie gminy Stęszew w 2014 roku
2014-01-20 10:36:52
Stęszew, dnia 17.01.2014 roku IN 272.4.21.2013 Zakład Remontowo Budowlany ul. Kościańska 46 62-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamów  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego na remont jezdni ul. Trzebawskiej w miejscowości Stęszew wraz z ciągami pieszymi oraz uzupełnieniem odwodnienia jezdni na długości ok. 800 mb.
2014-01-08 14:14:40
Stęszew, dnia 07.01.2014 rokuIN 272.8.23.2013Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe„TRANS – EAU - PROJECT”Maciej FajferPlac 20 Października 962-050 Mosina       Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistr  ...więcej

Zakup – tankowanie paliwa do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, Policji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół według potrzeb Zamawiającego w 2014 roku
2013-12-27 11:53:55
Stęszew, dnia 27.12.2013 rokuZnak sprawy: IN 272.11.3.2013 Spółdzielnia Kółek Rolniczychul. Bukowska 462-060 Stęszew Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzone przetargu nieogran  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2013-12-18 07:55:22
Stęszew, 16.12.2013r.P-le/221-6/13 Zawiadomienie o wyborze oferty Dyrektor Przedszkola w Stęszewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 6 grudnia  2013r. na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Pr  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika na ul. Mosińskiej w Stęszewie na długości ok. 600 mb. z uwzględnieniem odwodnienia jezdni
2013-12-13 11:48:42
Stęszew, dnia 11.12.2013 rokuIN 272.8.18.2013       MS Biuro ProjektoweMarek SrokaOs. Orła Białego 46/4961-251 PoznańZawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku prz  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika w miejscowości Trzebaw z uwzględnieniem odwodnienia jezdni na: ul. M.Kuika na długości ok. 550 mb. i ul. Mosińskiej na długości ok. 200 mb
2013-12-11 13:08:40
Stęszew, dnia 10.12.2013 rokuIN 272.8.16.2013MS Biuro ProjektoweMarek SrokaOs. Orła Białego 46/4961-251 PoznańZawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26.11.2  ...więcej

Pokazano 121 - 140 z 245
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl