> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stęszew i jej jednostek organizacyjnych w 2018 roku
2017-11-03 10:18:20
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Remont mieszkania przy ulicy Poznańskiej 8/2 w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-10-26 14:54:25
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Rybojedzko
2017-10-19 11:27:37
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Witobel, ul. Folwarczna, Zakole, Ostania z materiału Wykonawcy
2017-10-18 10:57:12
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Adaptacja pomieszczenia na salę ślubów oraz remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-10-10 10:38:36
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Roboty budowlane na moście w ciągu drogi gminnej nr 330035P w m. Łódź z materiału Wykonawcy
2017-09-28 08:37:10
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Remont ulicy Polnej w miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy
2017-09-28 08:33:38
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Budowa studni głębinowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2017-09-27 13:10:40
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Remont jezdni na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-09-22 22:32:25
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Zacisze w miejscowości Dębienko
2017-09-19 07:25:14
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Remonty obiektów na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-08-21 20:40:55
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Skrzynki
2017-08-21 11:27:39
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Remont jezdni na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-08-14 12:30:07
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznańskiej z materiału Wykonawcy
2017-08-08 13:18:29
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023 - zapytanie ofertowe
2017-07-31 11:36:17
Pełna treść zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – ścianka wspinaczkowa. Przetarg nr 3
2017-07-26 12:32:49
Pełna treść zawiadomienia (.pdf) Podgląd ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy.
2017-07-21 09:59:11
Roboty zastępcze – naprawa ścieżki rowerowej z podziałem na części z materiału Wykonawcy  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2
2017-07-21 07:20:56
  ...więcej

Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2017-07-20 09:43:45
Dokumentacje projektowe na budowę dróg i ulic na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2017/2018.
2017-07-17 11:13:27
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stęszewie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 06.07.2017 roku na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gmi  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 247
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl