Odtworzenie drogi dojazdowej na działce nr 1 obręb Skrzynki z materiału Wykonawcy
2017-04-19 14:25:23
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na odtworzenie drogi dojazdowej na działce nr 1 obręb Skrzynki z materiału Wykonawcy w dniu 19.04.2017 roku na do realizacji zamów  ...więcej

Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-04-10 14:23:44
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy w dniu 29.03.2017 roku na do realizacji zam&oac  ...więcej

Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Kościelnej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-03-23 10:03:51
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na roboty budowlane na moście w ciągu ul. Kościelnej w Stęszewie z materiału Wykonawcy w dniu 14.03.2017 roku na do realizacji zam&oacu  ...więcej

Remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-03-20 13:25:13
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy w dniu 17.03.2017 roku do realizacji zamówienia wybrana została  ...więcej

Remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-03-06 19:26:45
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy w dniu 22.02.2017 roku na do realizacji zamówienia wybrana zosta  ...więcej

Budowa drogi dojazdowej w Strykówku z materiału Wykonawcy
2017-03-02 10:08:24
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniao zamówienie w dniu 09.02.2017 roku na budowę drogi dojazdowej w Strykówku z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została  ...więcej

Dostawa i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie – część 4
2017-03-01 13:43:13
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w że w związku z odstąpieniem od podpisania umowyna dostawę i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie – część 4 Sprzęt elektroniczny przez Biuro Kosztorysowo-Handlow  ...więcej

Dostawa i montaż wyposażenia hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie - część 1, 2, 3, 4 i 5
2017-02-08 16:40:34
Pełny tekst zawiadomienia część 1 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 2 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 3 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 4 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 5 (.pdf)  ...więcej

Zakup paliwa przez Gminę Stęszew według potrzeb w 2017 roku
2017-02-03 09:48:21
Pełny tekst zawiadomienia (.pdf)  ...więcej

Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy
2017-01-30 09:18:53
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 22.12.2016 roku na budowę budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybr  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie przez okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016-12-01 11:45:59
Stęszew, 01.12.2016 r. P-le/221-1/16 Zawiadomienie o wyborze oferty Dyrektor Przedszkola w Stęszewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 18 listopada 2016 r. na zakup i dostawę artykułów spo  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.01.2017 do 30.06.2019 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
2016-11-24 12:43:30
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 17.11.2016 roku na utrzymanie ciągłości do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 1.01.2017 do 30.06.20  ...więcej

Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie
2016-11-24 12:31:20
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 16.11.2016 roku na roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie do realizacji zamówienia wybrana zosta  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2016-11-18 09:53:23
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 10.11.2016 roku na naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy do realizacji zam&oac  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2026
2016-11-14 14:52:58
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 31.10.2016 roku na opracowanie ProgramuRewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2026 do realizacjizamówienia wybrana   ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy
2016-10-31 14:50:02
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie na budowę kanalizacji deszczowych na terenie gminyStęszew i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Stęszew przy ul.Trzebawskiej z materia  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Mosińskiej w Trzebawiu. Wykonanie chodnika
2016-10-17 10:46:32
Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 13.10.2016 roku na remont ulicy Mosińskiej w Trzebawiu.Wykonanie chodnika do realizacji zamówi  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Słupii
2016-10-17 10:44:01
Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonegopostępowania o zamówienie w dniu 13.10.2016 roku na remont ulicy Ogrodowej w Słupii dorealizacji zamówienia wybrana została of  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwacje i oczyszczenie stawu w Tomicach
2016-09-14 08:31:42
Zawiadomienie o wyborze ofertyBurmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniao zamówienie w dniu 07.09.2016 roku na konserwacje i oczyszczenie stawu w Tomicach do realizacji zamówienia wybrana z  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług przewozowych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w czasie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do szkół w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017
2016-08-19 23:51:31
  ...więcej

Pokazano 81 - 100 z 275
poprzednie     następne