Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych.
2017-07-14 07:38:59
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Stęszewie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 03.07.2017 roku na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy St  ...więcej

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na nadzór inwestorski.
2017-07-11 13:52:21
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 10.07.2017 roku na nadzór inwestorski nad n/w inwestycjami w Gminie Stęszew: 1) Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejsc  ...więcej

Odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wykonawcy
2017-06-21 09:04:44
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na odwodnienie (sieć kanalizacji deszczowej) w Witoblu w rejonie ulic Folwarczna, Zakole i Ostatnia z materiału Wyk  ...więcej

Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-06-21 07:55:06
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na remont chodnika na ul. Kwiatowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana zost  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami
2017-06-20 14:33:20
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 14.06.2017 roku na zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Stęszew – plac zabaw wraz z nasadzeniami do realizacji  ...więcej

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-05-16 07:34:14
Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 27.04.2017 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Stęszewie – ul. Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Łozowa, Dębowa, Blu  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź z materiału Wykonawcy
2017-05-15 10:31:44
Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 25.04.2017 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana   ...więcej

Przebudowa ul. Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-05-11 09:19:00
Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 19.04.2017 roku na przebudowę ulicy Trzebawskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:   ...więcej

Remonty obiektów na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-05-08 15:48:55
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na remonty obiektów na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w dniu 27.04.2017 roku na do realizacji zamówienia wybran  ...więcej

Przebudowa ul. Poznańskiej w Stęszewie w zakresie wykonania robót budowlanych na moście z materiału Wykonawcy
2017-05-08 15:48:49
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na przebudowę ul. Poznańskiej w Stęszewie w zakresie wykonania robót budowlanych na moście z materiału Wykonawcy w dniu 05.05.20  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-04-27 07:28:57
Gmina Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w dniu 19.04.2017 roku na naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia  ...więcej

Budowa odwodnienia ulic na terenie Gminy Stęszew – ul. Fiołkowa, Malwowa, Różana, z materiału Wykonawcy
2017-04-25 11:18:45
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniao zamówienie w dniu 19.04.2017 roku na na budowę odwodnienia ulic na terenie Gminy Stęszew- ul. Fiołkowa, Malwowa, Różana z materiału Wykonawc  ...więcej

Odtworzenie drogi dojazdowej na działce nr 1 obręb Skrzynki z materiału Wykonawcy
2017-04-19 14:25:23
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na odtworzenie drogi dojazdowej na działce nr 1 obręb Skrzynki z materiału Wykonawcy w dniu 19.04.2017 roku na do realizacji zamów  ...więcej

Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-04-10 14:23:44
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na roboty budowlane na moście w ciągu ul. Poznańskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy w dniu 29.03.2017 roku na do realizacji zam&oac  ...więcej

Roboty budowlane na moście w ciągu ul. Kościelnej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2017-03-23 10:03:51
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na roboty budowlane na moście w ciągu ul. Kościelnej w Stęszewie z materiału Wykonawcy w dniu 14.03.2017 roku na do realizacji zam&oacu  ...więcej

Remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-03-20 13:25:13
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy w dniu 17.03.2017 roku do realizacji zamówienia wybrana została  ...więcej

Remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy
2017-03-06 19:26:45
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie na remont pomieszczeń w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy w dniu 22.02.2017 roku na do realizacji zamówienia wybrana zosta  ...więcej

Budowa drogi dojazdowej w Strykówku z materiału Wykonawcy
2017-03-02 10:08:24
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniao zamówienie w dniu 09.02.2017 roku na budowę drogi dojazdowej w Strykówku z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została  ...więcej

Dostawa i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie – część 4
2017-03-01 13:43:13
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w że w związku z odstąpieniem od podpisania umowyna dostawę i montaż wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie – część 4 Sprzęt elektroniczny przez Biuro Kosztorysowo-Handlow  ...więcej

Dostawa i montaż wyposażenia hali widowiskowo - sportowej w Stęszewie - część 1, 2, 3, 4 i 5
2017-02-08 16:40:34
Pełny tekst zawiadomienia część 1 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 2 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 3 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 4 (.pdf) Pełny tekst zawiadomienia część 5 (.pdf)  ...więcej

Pokazano 81 - 100 z 287
poprzednie     następne