Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi pocztowe

Stęszew, dnia 20.06.2014 roku
IN 272.12.10..2014


Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego
i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży
Poznań-Województwo
Ul. T.Kościuszki 77
60-949 Poznań

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 17.06.2014 roku na usługi pocztowe do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży
Poznań-Województwo
Poznań

Cena ofertowa brutto złotych: 119.095,57

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 30.06.2014 roku pokój nr 8
w celu podpisania umowy.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Otrzymują:
1.adresat.
2.tablica ogłoszeń: 20.06 – 30.06.2014
3.strona internetowa Zamawiającego
4.a/a,

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-20 12:18:59 | Data modyfikacji: 2014-06-20 12:20:05.
Data wprowadzenia: 2014-06-20 12:18:59
Data modyfikacji: 2014-06-20 12:20:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót