bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2006
 Zarządzenie nr 9 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sapowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:03:32, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Tomicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:05:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 11 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Trzebawiu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:06:19, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 12 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Data wprowadzenia informacji 2006-03-20 14:08:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zarządzenie nr 21/06 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Data wprowadzenia informacji 2006-05-29 15:03:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 23 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Trzebawiu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 13:59:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 30 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2006-08-04 12:22:14 Informację zaktualizowano 2006-08-04 12:35:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 37 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji
Data wprowadzenia informacji 2006-10-11 14:50:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zarządzenie nr 38 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
Data wprowadzenia informacji 2006-10-11 14:52:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl