Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Uchwalenie Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:26:57 Informację zaktualizowano 2011-03-16 12:38:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchylenie uchwały nr VII/70/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:29:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XVII/169/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:33:32, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XIX/184/04 z dnia 30 września 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:34:24, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:35:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:38:45, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:39:18, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:39:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:40:23, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:41:14, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:41:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zatwierdzenie taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:42:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Ustalenie cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:43:27, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok"
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:45:01, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:46:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:47:47, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:48:28, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku przy ul. Nowej
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:49:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:50:25, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:51:09, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
wersja do druku