Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 > sesja 14 strona główna 

sesja 14
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:42:17, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:43:36, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:46:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:48:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Stęszew dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:50:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok”
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:51:37, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:52:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:54:05, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:54:45, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będlewo
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:55:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa - działka nr 598/1, 598/3 i 598/4
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:57:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Krąplewie
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:59:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wydzierżawienie budynku na działce nr 189 w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:59:46, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
wersja do druku