Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 > sesja 19 strona główna 

sesja 19
 Udzielenie pomocy finansowej w 2004 roku dla Powiatu Poznańskiego na uruchomienie i funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:04:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:06:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:12:55, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:14:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:16:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:18:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:20:39, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:22:46, wprowadzający: Marek Baranowski
 Darowizna na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:24:57, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:26:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:27:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:28:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:29:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:31:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:33:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:37:40, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
wersja do druku