bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Uchwalenie Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:26:57 Informację zaktualizowano 2011-03-16 12:38:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchylenie uchwały nr VII/70/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:29:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XVII/169/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:33:32, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XIX/184/04 z dnia 30 września 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:34:24, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:35:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:38:45, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:39:18, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:39:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:40:23, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:41:14, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:41:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zatwierdzenie taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:42:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Ustalenie cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:43:27, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok"
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:45:01, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:46:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:47:47, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:48:28, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku przy ul. Nowej
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:49:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:50:25, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-11-30 12:51:09, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl