bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 19 strona główna 

sesja 19
 Udzielenie pomocy finansowej w 2004 roku dla Powiatu Poznańskiego na uruchomienie i funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:04:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:06:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:12:55, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:14:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:16:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:18:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:20:39, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:22:46, wprowadzający: Marek Baranowski
 Darowizna na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:24:57, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:26:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:27:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:28:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:29:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:31:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:33:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2004-10-07 13:37:40, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl