bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 14 strona główna 

sesja 14
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:42:17, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:43:36, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:46:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:48:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Stęszew dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:50:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok”
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:51:37, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:52:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:54:05, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:54:45, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Będlewo
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:55:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa - działka nr 598/1, 598/3 i 598/4
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:57:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Krąplewie
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:59:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wydzierżawienie budynku na działce nr 189 w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2004-06-21 11:59:46, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl