Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Zmiana uchwały budżetowej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 14:18:16 Informację zaktualizowano 2008-10-17 14:25:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/196/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:37:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/197/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:39:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/198/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:42:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/199/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/389/2006 z dnia 28 września 2006 r. określającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:45:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/200/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Dębienku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:48:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/201/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 07:52:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/202/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki o nrach ewid. 141, 142, 145 (część), 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, obręb Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:02:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/203/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewid. 53/2 obręb Tomiczki i 17/1 obręb Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:14:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/204/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 08:17:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku