Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 Zmiany w uchwale budżetowej na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 13:39:52 Informację zaktualizowano 2008-02-29 13:50:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/151/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:02:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/152/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/122/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:06:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/153/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:08:54, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/154/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice, uchwalonego uchwałą nr XXV/268/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:13:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/155/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:15:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/156/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 34 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:17:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/157/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:19:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/158/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:21:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/159/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Mirosławkach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:23:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/160/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych w miejscowości Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:26:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/161/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Stęszew i Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:30:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku